ترجمه Theosophist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عارف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اهل‌ عرفان‌.

Theosophist به چه معناست و Theosophist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Theosophist

عارف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عارف‌, ترجمه عارف‌, کلمات شبیه عارف‌ , اهل‌ عرفان‌. به لاتین
دانلود فایل ها