ترجمه Theosophy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عرفان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خدا شناسي‌ , در فارسی : حكمت‌ الهي‌.

Theosophy به چه معناست و Theosophy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Theosophy

عرفان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عرفان‌, ترجمه عرفان‌, کلمات شبیه عرفان‌ , خدا شناسي‌ به لاتین , حكمت‌ الهي‌. به لاتین
دانلود فایل ها