ترجمه Thermal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دمايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گرمايي‌ , در فارسی : حرارتي‌ , به فارسی : گرم‌.

Thermal به چه معناست و Thermal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thermal

دمايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دمايي‌, ترجمه دمايي‌, کلمات شبیه دمايي‌ , گرمايي‌ به لاتین , حرارتي‌ به لاتین , گرم‌. خارجی
دانلود فایل ها