ترجمه Thermocouple در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جفت‌ گرمايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترموكوپل‌.

Thermocouple به چه معناست و Thermocouple یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thermocouple

جفت‌ گرمايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جفت‌ گرمايي‌, ترجمه جفت‌ گرمايي‌, کلمات شبیه جفت‌ گرمايي‌ , ترموكوپل‌. به لاتین
دانلود فایل ها