ترجمه Thermoelectricity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايجاد جريان‌ برق‌ در اثر حرارت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دما برق‌.

Thermoelectricity به چه معناست و Thermoelectricity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thermoelectricity

ايجاد جريان‌ برق‌ در اثر حرارت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ايجاد جريان‌ برق‌ در اثر حرارت‌, ترجمه ايجاد جريان‌ برق‌ در اثر حرارت‌, کلمات شبیه ايجاد جريان‌ برق‌ در اثر حرارت‌ , دما برق‌. به لاتین
دانلود فایل ها