ترجمه Thermography در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دمانگاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گرمانگاري‌.

Thermography به چه معناست و Thermography یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thermography

دمانگاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دمانگاري‌, ترجمه دمانگاري‌, کلمات شبیه دمانگاري‌ , گرمانگاري‌. به لاتین
دانلود فایل ها