ترجمه Thermolysis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) تجزيه‌ شيميايي‌ در اثر حرارت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحليل‌ حرارت‌ بدن‌.

Thermolysis به چه معناست و Thermolysis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thermolysis

(ش‌.) تجزيه‌ شيميايي‌ در اثر حرارت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) تجزيه‌ شيميايي‌ در اثر حرارت‌, ترجمه (ش‌.) تجزيه‌ شيميايي‌ در اثر حرارت‌, کلمات شبیه (ش‌.) تجزيه‌ شيميايي‌ در اثر حرارت‌ , تحليل‌ حرارت‌ بدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها