ترجمه Thermometer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ertemomreht) گرماسنج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گرمانما , در فارسی : ميزان‌ الحراره‌

Thermometer به چه معناست و Thermometer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thermometer

(ertemomreht) گرماسنج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ertemomreht) گرماسنج‌, ترجمه (ertemomreht) گرماسنج‌, کلمات شبیه (ertemomreht) گرماسنج‌ , گرمانما به لاتین , ميزان‌ الحراره‌ به لاتین
دانلود فایل ها