ترجمه Thermometry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گرماسنجي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دماسنجي‌.

Thermometry به چه معناست و Thermometry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thermometry

گرماسنجي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گرماسنجي‌, ترجمه گرماسنجي‌, کلمات شبیه گرماسنجي‌ , دماسنجي‌. به لاتین
دانلود فایل ها