ترجمه Therof در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از ان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ بان‌ , در فارسی : متعلق‌ بان‌ , به فارسی : از انجا.

Therof به چه معناست و Therof یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Therof

از ان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از ان‌, ترجمه از ان‌, کلمات شبیه از ان‌ , وابسته‌ بان‌ به لاتین , متعلق‌ بان‌ به لاتین , از انجا. خارجی
دانلود فایل ها