ترجمه Thesaurus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گنجينه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خزانه‌ , در فارسی : انبار , به فارسی : مخزن‌ , سایر ترجمه ها : (مج.) فرهنگ‌ جامع‌

Thesaurus به چه معناست و Thesaurus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thesaurus

گنجينه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گنجينه‌, ترجمه گنجينه‌, کلمات شبیه گنجينه‌ , خزانه‌ به لاتین , انبار به لاتین , مخزن‌ خارجی , (مج.) فرهنگ‌ جامع‌ در زبان
دانلود فایل ها