ترجمه Thesis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پايان‌ نامه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رساله‌ دكتري‌ , در فارسی : قضيه‌ , به فارسی : فرض‌ , سایر ترجمه ها : (مو.) ضرب‌ قوي‌.

Thesis به چه معناست و Thesis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thesis

پايان‌ نامه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پايان‌ نامه‌, ترجمه پايان‌ نامه‌, کلمات شبیه پايان‌ نامه‌ , رساله‌ دكتري‌ به لاتین , قضيه‌ به لاتین , فرض‌ خارجی , (مو.) ضرب‌ قوي‌. در زبان
دانلود فایل ها