ترجمه They’d در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (dluow yeht می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : dah yeht=).

They’d به چه معناست و They’d یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به They’d

(dluow yeht به خارجی , ریشه انگلیسی (dluow yeht, ترجمه (dluow yeht, کلمات شبیه (dluow yeht , dah yeht=). به لاتین
دانلود فایل ها