ترجمه Thiaminase در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تياميناز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انزيمي‌ كه‌ از بين‌ بردن‌ تيامين‌ را تسريع‌

Thiaminase به چه معناست و Thiaminase یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thiaminase

تياميناز به خارجی , ریشه انگلیسی تياميناز, ترجمه تياميناز, کلمات شبیه تياميناز , انزيمي‌ كه‌ از بين‌ بردن‌ تيامين‌ را تسريع‌ به لاتین
دانلود فایل ها