ترجمه Thick And Thin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در هر حال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در دشواري‌ وسهولت‌ , در فارسی : راسخ‌.

Thick And Thin به چه معناست و Thick And Thin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thick And Thin

در هر حال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی در هر حال‌, ترجمه در هر حال‌, کلمات شبیه در هر حال‌ , در دشواري‌ وسهولت‌ به لاتین , راسخ‌. به لاتین
دانلود فایل ها