ترجمه Thightrope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌ناب‌ بندبازي‌. می باشد

Thightrope به چه معناست و Thightrope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thightrope

ط‌ناب‌ بندبازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌ناب‌ بندبازي‌., ترجمه ط‌ناب‌ بندبازي‌., کلمات شبیه ط‌ناب‌ بندبازي‌.
دانلود فایل ها