ترجمه Thimbleful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باندازه‌ يك‌ انگشتانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يك‌ خرده‌ , در فارسی : يك‌ جرعه‌.

Thimbleful به چه معناست و Thimbleful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thimbleful

باندازه‌ يك‌ انگشتانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باندازه‌ يك‌ انگشتانه‌, ترجمه باندازه‌ يك‌ انگشتانه‌, کلمات شبیه باندازه‌ يك‌ انگشتانه‌ , يك‌ خرده‌ به لاتین , يك‌ جرعه‌. به لاتین
دانلود فایل ها