ترجمه Think در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انديشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فكر كردن‌ , در فارسی : خيال‌ كردن‌ , به فارسی : گمان‌ كردن‌.

Think به چه معناست و Think یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Think

انديشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انديشيدن‌, ترجمه انديشيدن‌, کلمات شبیه انديشيدن‌ , فكر كردن‌ به لاتین , خيال‌ كردن‌ به لاتین , گمان‌ كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها