ترجمه Thinker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انديشمند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فكر كننده‌ , در فارسی : متفكر , به فارسی : فكور.

Thinker به چه معناست و Thinker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thinker

انديشمند به خارجی , ریشه انگلیسی انديشمند, ترجمه انديشمند, کلمات شبیه انديشمند , فكر كننده‌ به لاتین , متفكر به لاتین , فكور. خارجی
دانلود فایل ها