ترجمه Third در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سومي‌ , در فارسی : ثالث‌ , به فارسی : يك‌ سوم‌ , سایر ترجمه ها : ثلث‌ به‌ سه‌ بخش‌ تقسيم‌ كردن‌

Third به چه معناست و Third یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Third

سوم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سوم‌, ترجمه سوم‌, کلمات شبیه سوم‌ , سومي‌ به لاتین , ثالث‌ به لاتین , يك‌ سوم‌ خارجی , ثلث‌ در زبان , به‌ سه‌ بخش‌ تقسيم‌ كردن‌انگلیسی
دانلود فایل ها