ترجمه Third Class در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سومين‌ دسته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درجه‌ سوم‌ , در فارسی : بليط‌ درجه‌ 3.

Third Class به چه معناست و Third Class یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Third Class

سومين‌ دسته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سومين‌ دسته‌, ترجمه سومين‌ دسته‌, کلمات شبیه سومين‌ دسته‌ , درجه‌ سوم‌ به لاتین , بليط‌ درجه‌ 3. به لاتین
دانلود فایل ها