ترجمه Third Degree در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درجه‌ سوم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رتبه‌ سوم‌.

Third Degree به چه معناست و Third Degree یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Third Degree

درجه‌ سوم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درجه‌ سوم‌, ترجمه درجه‌ سوم‌, کلمات شبیه درجه‌ سوم‌ , رتبه‌ سوم‌. به لاتین
دانلود فایل ها