ترجمه Third Dimension در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بعد سوم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ضخامت‌ , در فارسی : كلفتي‌ , به فارسی : وابسته‌ به‌ بعد سوم‌.

Third Dimension به چه معناست و Third Dimension یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Third Dimension

بعد سوم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بعد سوم‌, ترجمه بعد سوم‌, کلمات شبیه بعد سوم‌ , ضخامت‌ به لاتین , كلفتي‌ به لاتین , وابسته‌ به‌ بعد سوم‌. خارجی
دانلود فایل ها