ترجمه Third Party در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شخص‌ ثالث‌. می باشد

Third Party به چه معناست و Third Party یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Third Party

شخص‌ ثالث‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شخص‌ ثالث‌., ترجمه شخص‌ ثالث‌., کلمات شبیه شخص‌ ثالث‌.
دانلود فایل ها