ترجمه Thirtieth در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سي‌ ام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سي‌امين‌ , در فارسی : يك‌ سي‌ ام‌.

Thirtieth به چه معناست و Thirtieth یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thirtieth

سي‌ ام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سي‌ ام‌, ترجمه سي‌ ام‌, کلمات شبیه سي‌ ام‌ , سي‌امين‌ به لاتین , يك‌ سي‌ ام‌. به لاتین
دانلود فایل ها