ترجمه Thistle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) خار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بوته‌ خار , در فارسی : شوك‌ , به فارسی : باد اور , سایر ترجمه ها : شوك‌ مبارك‌

Thistle به چه معناست و Thistle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thistle

(گ‌.ش‌.) خار به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) خار, ترجمه (گ‌.ش‌.) خار, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) خار , بوته‌ خار به لاتین , شوك‌ به لاتین , باد اور خارجی , شوك‌ مبارك‌ در زبان
دانلود فایل ها