خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =55516 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('55516','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =55516 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Thistledwon به فارسی

ترجمه Thistledwon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زائده‌ پر مانند خار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كرك‌ هاي‌ روي‌ خار.

Thistledwon به چه معناست و Thistledwon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thistledwon

زائده‌ پر مانند خار به خارجی , ریشه انگلیسی زائده‌ پر مانند خار, ترجمه زائده‌ پر مانند خار, کلمات شبیه زائده‌ پر مانند خار , كرك‌ هاي‌ روي‌ خار. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: