ترجمه Tho در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اهل‌ تونكن‌ شمالي‌ (در چين‌). می باشد

Tho به چه معناست و Tho یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tho

اهل‌ تونكن‌ شمالي‌ (در چين‌). به خارجی , ریشه انگلیسی اهل‌ تونكن‌ شمالي‌ (در چين‌)., ترجمه اهل‌ تونكن‌ شمالي‌ (در چين‌)., کلمات شبیه اهل‌ تونكن‌ شمالي‌ (در چين‌).
دانلود فایل ها