ترجمه Thoroughfare در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راه‌ عبور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شارع‌ عام‌ , در فارسی : شاهراه‌ , به فارسی : معبر.

Thoroughfare به چه معناست و Thoroughfare یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thoroughfare

راه‌ عبور به خارجی , ریشه انگلیسی راه‌ عبور, ترجمه راه‌ عبور, کلمات شبیه راه‌ عبور , شارع‌ عام‌ به لاتین , شاهراه‌ به لاتین , معبر. خارجی
دانلود فایل ها