ترجمه Thought Out در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تفكر شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فكر شده‌ , در فارسی : سنجيده‌ , به فارسی : مط‌العه‌ شده‌.

Thought Out به چه معناست و Thought Out یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thought Out

تفكر شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تفكر شده‌, ترجمه تفكر شده‌, کلمات شبیه تفكر شده‌ , فكر شده‌ به لاتین , سنجيده‌ به لاتین , مط‌العه‌ شده‌. خارجی
دانلود فایل ها