ترجمه Thoughtless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ فكر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ ملاحظ‌ه‌ , در فارسی : لاقيد , به فارسی : ناشي‌ از بي‌ فكري‌.

Thoughtless به چه معناست و Thoughtless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thoughtless

بي‌ فكر به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ فكر, ترجمه بي‌ فكر, کلمات شبیه بي‌ فكر , بي‌ ملاحظ‌ه‌ به لاتین , لاقيد به لاتین , ناشي‌ از بي‌ فكري‌. خارجی
دانلود فایل ها