ترجمه Thrall در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غلام‌ , در فارسی : بندگي‌ , به فارسی : بنده‌ كردن‌.

Thrall به چه معناست و Thrall یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thrall

بنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بنده‌, ترجمه بنده‌, کلمات شبیه بنده‌ , غلام‌ به لاتین , بندگي‌ به لاتین , بنده‌ كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها