ترجمه Thralldom در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (modlarht) بندگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اسارت‌ , در فارسی : عبوديت‌.

Thralldom به چه معناست و Thralldom یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thralldom

(modlarht) بندگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (modlarht) بندگي‌, ترجمه (modlarht) بندگي‌, کلمات شبیه (modlarht) بندگي‌ , اسارت‌ به لاتین , عبوديت‌. به لاتین
دانلود فایل ها