ترجمه Thrasher در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كوبنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از پوست‌ دراورنده‌ , در فارسی : ماشين‌ غله‌ پاك‌ كني‌ , به فارسی : خرمن‌

Thrasher به چه معناست و Thrasher یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thrasher

كوبنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كوبنده‌, ترجمه كوبنده‌, کلمات شبیه كوبنده‌ , از پوست‌ دراورنده‌ به لاتین , ماشين‌ غله‌ پاك‌ كني‌ به لاتین , خرمن‌ خارجی
دانلود فایل ها