ترجمه Thraw در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دردكشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيچ‌ خورده‌ , در فارسی : دررفته‌.

Thraw به چه معناست و Thraw یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thraw

دردكشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دردكشيدن‌, ترجمه دردكشيدن‌, کلمات شبیه دردكشيدن‌ , پيچ‌ خورده‌ به لاتین , دررفته‌. به لاتین
دانلود فایل ها