ترجمه Thrawart در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيچ‌ خورده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در رفته‌ , در فارسی : خودسر , به فارسی : كج‌ خلق‌.

Thrawart به چه معناست و Thrawart یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thrawart

پيچ‌ خورده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيچ‌ خورده‌, ترجمه پيچ‌ خورده‌, کلمات شبیه پيچ‌ خورده‌ , در رفته‌ به لاتین , خودسر به لاتین , كج‌ خلق‌. خارجی
دانلود فایل ها