ترجمه Thread در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رگه‌ , در فارسی : نخ‌ كردن‌ , به فارسی : بند كشيدن‌.

Thread به چه معناست و Thread یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thread

نخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نخ‌, ترجمه نخ‌, کلمات شبیه نخ‌ , رگه‌ به لاتین , نخ‌ كردن‌ به لاتین , بند كشيدن‌. خارجی
دانلود فایل ها