ترجمه Thread در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برجستگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رگه‌ , در فارسی : رشته‌ , به فارسی : نخ‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : بند كشيدن‌ نخ‌ كشيدن‌

Thread به چه معناست و Thread یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thread

برجستگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برجستگي‌, ترجمه برجستگي‌, کلمات شبیه برجستگي‌ , رگه‌ به لاتین , رشته‌ به لاتین , نخ‌ كردن‌ خارجی , بند كشيدن‌ در زبان , نخ‌ كشيدن‌انگلیسی
دانلود فایل ها