ترجمه Threat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تهديد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تهديد كردن‌ , در فارسی : ترساندن‌.

Threat به چه معناست و Threat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Threat

تهديد به خارجی , ریشه انگلیسی تهديد, ترجمه تهديد, کلمات شبیه تهديد , تهديد كردن‌ به لاتین , ترساندن‌. به لاتین
دانلود فایل ها