خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =55583 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('55583','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =55583 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Threat به فارسی

ترجمه Threat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تهديد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تهديد كردن‌ , در فارسی : ترساندن‌.

Threat به چه معناست و Threat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Threat

تهديد به خارجی , ریشه انگلیسی تهديد, ترجمه تهديد, کلمات شبیه تهديد , تهديد كردن‌ به لاتین , ترساندن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: