ترجمه Three Handed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سه‌ نفره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سه‌ دستي‌.

Three Handed به چه معناست و Three Handed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Three Handed

سه‌ نفره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سه‌ نفره‌, ترجمه سه‌ نفره‌, کلمات شبیه سه‌ نفره‌ , سه‌ دستي‌. به لاتین
دانلود فایل ها