ترجمه Three Legged در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ سه‌ پا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سه‌ پايه‌ , در فارسی : سه‌ پا.

Three Legged به چه معناست و Three Legged یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Three Legged

داراي‌ سه‌ پا به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ سه‌ پا, ترجمه داراي‌ سه‌ پا, کلمات شبیه داراي‌ سه‌ پا , سه‌ پايه‌ به لاتین , سه‌ پا. به لاتین
دانلود فایل ها