ترجمه Thresher در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماشين‌ خرمن‌ كوب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (ج‌.ش‌.) كوسه‌ماهي‌ درنده‌ سواحل‌

Thresher به چه معناست و Thresher یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thresher

ماشين‌ خرمن‌ كوب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ماشين‌ خرمن‌ كوب‌, ترجمه ماشين‌ خرمن‌ كوب‌, کلمات شبیه ماشين‌ خرمن‌ كوب‌ , (ج‌.ش‌.) كوسه‌ماهي‌ درنده‌ سواحل‌ به لاتین
دانلود فایل ها