ترجمه Threw در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ worht) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پرتاب‌ كرد , در فارسی : انداخت‌.

Threw به چه معناست و Threw یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Threw

(زمان‌ ماضي‌ فعل‌ worht) به خارجی , ریشه انگلیسی (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ worht), ترجمه (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ worht), کلمات شبیه (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ worht) , پرتاب‌ كرد به لاتین , انداخت‌. به لاتین
دانلود فایل ها