ترجمه Thriftless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ولخرج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ عقل‌ معاش‌ , در فارسی : دست‌ بباد.

Thriftless به چه معناست و Thriftless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thriftless

ولخرج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ولخرج‌, ترجمه ولخرج‌, کلمات شبیه ولخرج‌ , بي‌ عقل‌ معاش‌ به لاتین , دست‌ بباد. به لاتین
دانلود فایل ها