ترجمه Thrombus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) خون‌ منعقد شده‌ در رگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لخته‌.

Thrombus به چه معناست و Thrombus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thrombus

(ط‌ب‌) خون‌ منعقد شده‌ در رگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) خون‌ منعقد شده‌ در رگ‌, ترجمه (ط‌ب‌) خون‌ منعقد شده‌ در رگ‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) خون‌ منعقد شده‌ در رگ‌ , لخته‌. به لاتین
دانلود فایل ها