ترجمه Throughout در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سراسر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تماما , در فارسی : از درون‌ و بيرون‌ , به فارسی : بكلي‌.

Throughout به چه معناست و Throughout یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Throughout

سراسر به خارجی , ریشه انگلیسی سراسر, ترجمه سراسر, کلمات شبیه سراسر , تماما به لاتین , از درون‌ و بيرون‌ به لاتین , بكلي‌. خارجی
دانلود فایل ها