ترجمه Throwin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای افزودن‌ بر. می باشد

Throwin به چه معناست و Throwin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Throwin

افزودن‌ بر. به خارجی , ریشه انگلیسی افزودن‌ بر., ترجمه افزودن‌ بر., کلمات شبیه افزودن‌ بر.
دانلود فایل ها