ترجمه Thud در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صداي‌ خفه‌ واهسته‌ ايجاد كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ضربه‌ , در فارسی : ضربه‌ هاي‌ متوالي‌

Thud به چه معناست و Thud یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thud

صداي‌ خفه‌ واهسته‌ ايجاد كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صداي‌ خفه‌ واهسته‌ ايجاد كردن‌, ترجمه صداي‌ خفه‌ واهسته‌ ايجاد كردن‌, کلمات شبیه صداي‌ خفه‌ واهسته‌ ايجاد كردن‌ , ضربه‌ به لاتین , ضربه‌ هاي‌ متوالي‌ به لاتین
دانلود فایل ها