ترجمه Thumb Index در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نويسه‌ نما. می باشد

Thumb Index به چه معناست و Thumb Index یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thumb Index

نويسه‌ نما. به خارجی , ریشه انگلیسی نويسه‌ نما., ترجمه نويسه‌ نما., کلمات شبیه نويسه‌ نما.
دانلود فایل ها