خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =55685 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('55685','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =55685 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Thumbnail به فارسی

ترجمه Thumbnail در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناخن‌ شست‌ , در فارسی : هر چيزي‌ كه‌ باندازه‌ ناخن‌ باشد.

Thumbnail به چه معناست و Thumbnail یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thumbnail

كوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كوچك‌, ترجمه كوچك‌, کلمات شبیه كوچك‌ , ناخن‌ شست‌ به لاتین , هر چيزي‌ كه‌ باندازه‌ ناخن‌ باشد. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: