ترجمه Thumbnail در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناخن‌ شست‌ , در فارسی : هر چيزي‌ كه‌ باندازه‌ ناخن‌ باشد.

Thumbnail به چه معناست و Thumbnail یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thumbnail

كوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كوچك‌, ترجمه كوچك‌, کلمات شبیه كوچك‌ , ناخن‌ شست‌ به لاتین , هر چيزي‌ كه‌ باندازه‌ ناخن‌ باشد. به لاتین
دانلود فایل ها